التخطي إلى المحتوى الرئيسي

المشاركات

عرض الرسائل ذات التصنيف Norway

UD fortsetter å kreve menneskerettigheter fra Frankrike

Utenriksminister Ine Marie Eriksen Søreide uttaler i Stortinget at menneskerettighetene i Vest-Sahara har blitt tatt opp med Frankrike i løpet av det siste halvåret. Foto: Utenriksdepartementet
«Hva har Regjeringen gjort overfor franske myndigheter siden november 2017 for at Frankrike ikke skal motsette seg at FNs operasjon i Vest-Sahara permanent kan rapportere på menneskerettighetssituasjonen i det okkuperte territoriet?» 
Det spørsmålet stilte Stortingsrepresentant Emilie Enger Mehl (Sp) til Utenriksminister Ine Marie Eriksen Søreide. Mehl henviste til at Utenriksministeren hadde lovet å ta opp spørsmålet om Norges posisjon på MINURSO med Frankrike.
"Jeg vil ta opp dette spørsmålet med min franske motpart", uttalte Utenriksminister Ine M. Eriksen Søreide i et svar til Stortinget 24. november på spørsmål fra FrPs Theodor Helland. 
18 april oppklarte Utenriksministeren i sitt svar at norske myndigheter har tatt opp tematikken med Frankrike siden i fjor høst. Om det er tatt…

30 saharawiske flyktninger døde i flystyrt

Rundt halvparten av de omkomne var pasienter på vei fra sykehus. Vest-Saharas myndigheter har varslet en ukes landesorg. Den verste flyulykken i Vest-Saharas historie har funnet sted. Av 257 omkomne i dagens flyulykke i Algerie, skal 30 være fra Vest-Saharas flyktningleirer i Algiere. Resten skal være algirere. Flyet skulle ta av fra en flyplass i Nord-Algerie, på vei til Tindouf, da det kræsjlandet like etter take-off. 
Identiteten til de omkomne saharawiene er ikke offentliggjort, men etter det Støttekomiteen erfarer skal rundt halvparten ha vært pasienter på vei fra behandling på sykehus i Nord-Algerie. 
Ekstraplasser på militærflyene anvendes i stor grad av algeriske myndigheter for å transportere pasienter som skal reise fra flyktningleirene til Nord-Algerie for behandling. For eksempel støtter Kirkens Nødhjelp ikke bare helseprosjekter i flyktningleirene - men også et senter for de samme flyktningene i Algeries hovedstad Alger.
Noen ganger er sivile flyene uegnet for pasienttra…

Advokatforeningen veileder om menneskerettighetene

Hvordan skal et advokatbyrå forholde seg til en henvendelse fra et selskap som måtte søke bistand om å operere i okkuperte Vest-Sahara?
Advokatforeningen utga i februar en viktig publikasjon - 'Praktisk veiledning for advokater og advokatfirmaer om næringsliv og menneskerettigheter'.
Veiledningen trekker fram Vest-Sahara som et eksempel på en kontrovers som advokatfirmaer må være forsiktige på å gå inn i. 
"Marokkos okkupasjon er svært omstridt og kritikken er vel kjent. [...] Basert på en grundig vurdering av risikoene knyttet til det konkrete oppdraget må firmaet gjøre en vurdering av om man skal påta seg oppdraget eller avstå. Dersom vurderingen er at firmaet ved å bistå klienten enten medvirker til krenkelser eller blir direkte knyttet til alvorlige krenkelser, vil det være problematisk i forhold til FNs veiledende prinsipper å uten videre påta seg oppdraget", påpekes det. 
Ett norsk advokatfirma har påtatt seg arbeid for selskaper involvert i Vest-Sahara: advok…

Karmøy-båt solgt til okkuperte Vest-Sahara

Nok en gang er et norsk fiskerifartøy solgt til marokkanske interesser i de okkuperte områdene av Vest-Sahara.
Foto: Aage Schjølberg
Den norske tråleren Cetus (IMO 8612794, ex-Traal) skal være solgt til interesser i okkuperte Vest-Sahara. 
Det skrev Kystmagasinet i slutten av mars. Transaksjonen skal ha skjedd høsten 2017. Skipet ligger fortsatt i Agadir, i påvente av siste byråkratiske hindre for å starte opp fiske utenfor Dahkla i Vest-Sahara, skriver magasinet. 
Ifølge DNV er den nye eieren selskapet Gold Anchor Fishing. Det marokkanske registeret plasserer Charika plasserer selskapet i Tan Tan i Sør-Marokko. 
Daglig leder av Cetus AS er Helge Olav Vikshåland og styreleder Aleksander Vedø. Styret består av Helge Olav Vikshåland, Anders Klovning, Inge Møgster, Geir Ove Vikshåland og Heine Møgster.
Et utall gamle norske fiskefartøy har funnet veien til de okkuperte områdene, de seneste årene, for bruk av marokkanske interesser. 
I tillegg til å finne sted i strid med folkeretten, er…

'Norske' Golden Ocean dropper Vest-Sahara

Det Frediksen-eide rederiet Golden Ocean har fraktet fosfat fra okkuperte Vest-Sahara Selskapet sier de nå har endret rutiner for at det ikke skal skje igjen.
30. august 2017 anløp fartøyet Golden Keen fosfathavnen i okkuperte Vest-Sahara og plukket med seg en gigantlast av konfliktmineraler som det fraktet til USA. 
Fartøyet er eid av Golden Ocean, som kontrolleres av John Fredriksen. 
Skipet leverte lasten i Baton Rouge, Louisiana, 14. september 2017, til selskapet PotashCorp som Oljefondet har ekskludert på grunn av nettopp den uetiske fosfatimporten fra de okkuperte områdene av Vest-Sahara. 
Basert på skipets størrelse, anser Støttekomiteen at fartøyet kan ha transportert rundt 79.000 tonn fosfatstein. Markedsprisen for fosfat var i august 2017 på 87 dollar/tonnet. Til sammenlikning er den norske humanitære bistanden til saharawiske flyktninger via Kirkens Nødhjelp, på rundt 5 millioner kroner. Golden Ocean har altså fraktet ut en verdi fra de okkuperte områdene som tilsvarer 53 …

Ungdomspartiene besøkte Vest-Saharas flyktningleirer

Sju av de norske ungdomspartiene besøkte denne uken de saharawiske flyktningleirene i Algerie.
F.v. Sondre Hansmark Persen, leder Unge Venstre, Ada Arnstad, leder Senterungdommen, Martine Tønnessen, leder KrFU, Andrea Sjøvoll, leder, SU, Linn-Elise Øhn Mehlen, leder RU, Hedvig Heyerdahl, sentralstyremedlem Unge Høyre, Ingrid Marie Vaag Endrerud, leder av internasjonal ressursgruppe i AUF.
Denne uken besøkte norske ungdomspolitikere de saharawiske flyktningleirene i Algerie. Politikerne møtte saharawisk sivilsamfunn og ledelse. 
I tillegg lærte de om Kirkens Nødhjelps humanitære prosjekter, om Norsk Folkehjelps landminerydding og om FNs Høykommissær for flyktningers humanitære innsats. 
To av de ni norske ungdomspartiene hadde ikke anledning til å delta på reisen.  http://vest-sahara.no/a1x2600